newtubedark

ฝากน้ำควยอสุจิไว้ ในปาก ของเธอน่ะ สาวน้อย น้ำ ควย นี้ จะไม่ ออก
นอก ปาก เธอ เเน่นอน เก็บไว้ ใน ปาก ของเธอ น่ะ น้ำควย ทุกหยด มีค่า
อย่ากิน ทิ้ง กินขว้าง เก็ยทุกหยด ไว้ในปาก หรือหี ตลอดกาล